คาปู บูลูลู | Pokédex info

วิวัฒนาการ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ คาปู บูลูลู

โปเกมอนจิตวิญญาณแห่งผืนดิน เป็นโปเกมอนเทพผู้พิทักษ์ประจำเกาะอูลา อูลา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตอโลลา มีพลังควบคุมการเจิญเติบโตและรูปร่างของพืช แม้จะมีพลังที่น่าเกรงขามมากแต่คาปู บูลูลู มักจะไม่ใช้พลังเพื่อก่อให้เกิดความรุนแรงโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นเพราะนิสัยรักสงบหรือเป็นเพราะ ความขี้เกียจก็ได้