เนียฮีท | Pokédex info

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เนียฮีท

เนียฮีท โปเกมอนแมวไฟ ประเภทไฟ มีอวัยวะสำหรับเก็บไฟที่ดูคล้ายกระดิ่งห้อยหอแมว ซึ่งความรุนแรงของเปลวไฟจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของมัน เป็นโปเกมอนที่รักการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ