ติดตาม Pokémon on Tour : โปเกมอนออนทัวร์ 13 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วไทยได้ที่
สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
คุณ อนาวิล เผ่าดิษฐ คุณ ปิยวรรณ แสงทอง โทร : 02-647-5237, คุณ รสรินทร์ แจ่มศุภพันธ์ โทร : 02-647-5238
© 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME PREAK inc.
©1997 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku. ©Pokémon. TM and ® are trademarks of Nintendo for Asian territories.